Menú
 Menú lateral

L'APB LICITA LES OBRES DE MILLORA DEL MUR EMERGENT DEL DIC DEL BOTAFOC AL PORT D'EIVISSA

Esteu aquí

Eivissa, 29/01/2019

L'Autoritat Portuària de Balears (APB) ha tret a concurs les obres d'adequació i millora del paràmetre exterior del mur emergent del dic del Botafoc al port d'Eivissa. El pressupost de licitació és de 1.140.606,49 €, IVA inclòs, i el termini per a la presentació de propostes finalitza el 18 de febrer de 2019. L'empresa que resulti adjudicatària disposarà d'un termini màxim de 10 mesos per l'execució del contracte.

El dic del Botafoc del port d'Eivissa, que va ser construït l'any 2003 amb la finalitat d'actuar com a dic de recer d'aquest port, va començar a partir de l'any 2015 a presentar problemes de deteriorament en els llocs més exposats de la seva superfície exterior. En vista de la problemàtica i el progressiu deteriorament del formigó, l'APB encarregà els informes pertinents a una empresa especialitzada, amb la finalitat d’avaluar la situació i proposar les solucions tècniques més adequades.

Aquestes solucions comprenen l'estudi de les causes del deteriorament del parament i el establiment de les recomanacions a aplicar per a la seva reparació, per part del Centre d'Estudis i Experimentació d'Obres Públiques (CEDEX) des del punt de vista de la durabilitat, aconsellant el material més adequat per a la reparació, el qual inclou l'anàlisi de diferents morters.

Reparació i prevenció

Algunes de les zones seran reparades, com són els casos de diferents paraments i caps de biga situades allà on hi peguen les ones (exterior del dic), mentre que en altres s’aplicarà un tractament preventiu, en estar situades allà on no hi peguen o no requerir de reparació encara que es trobin a la zona exterior del dic.

Així, les actuacions de reparació seran nombroses: desmuntatge de la barana, picat i sanejament en profunditat dels paraments, armadura de connexió amb una xarxa de trepants per assegurar la unió de totes les parts del dic, armadura addicional de repartiment, encofrat i formigonat dels paraments vertical i horitzontal, entre altres.

Pel que fa a les actuacions preventives, a les zones corresponents s'aplicarà una impregnació d'inhibidor de corrosió tipus superficial, mitjançant una capa de morter o micro formigó fabricat amb ciment resistent a l'ambient marí.

Tota la informació disponible al Portal de Licitació de l’APB.

 
 

Darreres notícies


  •  
  • Page 1 of 138

Xarxes socials


Formulari de contacte


  • Per registrar una queixa, suggeriment o sol·licitud d'informació, accedeixi a aquest enllaç

Agenda


Inici de sessió


Introduïu el vostre nom d'usuari de Ports de Balears.