Menú
 Menú lateral

L'AUTORITAT PORTUÀRIA DE BALEARS DÓNA INICI A lES OBRES D'ADEQUACIÓ I MILLORA DE L’ESPIGÓ DEL DIC DEL BOTAFOC AL PORT D'EIVISSA

Esteu aquí

Eivissa, 26/06/2019

L'Autoritat Portuària de Balears (APB), després d’adjudicar a l'empresa COPCISA, SA les obres d'adequació i millora del mur emergent del dic del Botafoc del port d'Eivissa per un pressupost de 854.983,54 € (IVA no inclòs) inicia les obres, la finalització està prevista per a finals d'abril de 2020.

A fi de permetre l'operativa de les obres i garantir la seguretat per a persones i vehicles, les places d'aparcament d'aquesta zona seran traslladades fora de l'àmbit d'actuació i el passeig després del far quedarà tallat.

Recordem que el dic del Botafoc del port d'Eivissa, data de l'any 2003, sent construït per actuar com a dic de recer d'aquest port. Després de constatar que durant l'any 2015 va presentar problemes de deteriorament en els llocs més exposats de la seva superfície exterior, l'APB va encarregar a l'empresa Centre d'Estudis i Experimentació d'Obres Públiques (CEDEX), el pertinent estudi per avaluar la problemàtica plantejada i proposar les solucions tècniques més adequades.

D'aquesta manera, l'APB basant-se en aquest informe va determinar que algunes zones del pantalà podien ser reparades, com és el cas dels paraments i caps de biga situades a barlomar (exterior del dic), mentre que en altres s'aplicarà el corresponent tractament preventiu, en estar situades a sotamar.

Així mateix, l'APB va considerar necessàries reparacions com ara el desmuntatge de la barana, picat i sanejament en profunditat dels paraments, l'armadura de connexió amb una xarxa de trepants per assegurar la unió de totes les parts del dic, l'armadura addicional de repartiment, l'encofrat i formigonat dels paraments vertical i horitzontal, entre d'altres.

Finalment, en les obres que ara s'inicien, es duran a terme un seguit d'actuacions preventives com és l'aplicació d'una impregnació d'inhibidor de corrosió tipus superficial, mitjançant una capa de morter o microformigó fabricat amb ciment resistent a l'ambient marí.

 
 

Darreres notícies


  •  
  • Page 1 of 143

Xarxes socials


Formulari de contacte


  • Per registrar una queixa, suggeriment o sol·licitud d'informació, accedeixi a aquest enllaç

Agenda


  •  
  • Page 1 of 2

Inici de sessió


Introduïu el vostre nom d'usuari de Ports de Balears.