Menú
 Menú lateral

Delegació de Govern, l'APB i PortsIB consensuen un protocol d'accés als ports perquè els propietaris puguin comprovar l'estat de les seves embarcacions

Palma, 05/05/2020

Delegació de Govern a les Illes Balears, l'Autoritat Portuària de Balears (APB) i Ports de les Illes Balears (Ports IB) han consensuat un protocol d'accés controlat dels propietaris d'embarcacions d'esbarjo per comprovacions de seguretat i manteniment, amb l'objectiu d'evitar riscos ambientals per possibles abocaments, enfonsaments o altres incidents ocasionats per la falta d'ús.

L’APB i Ports IB han treballat conjuntament per establir un procediment i uns criteris comuns que compten amb el vistiplau de la Delegació de Govern. Aquests criteris preserven el compliment de les normes de prevenció i protecció de la salut imposades per les autoritats competents per la crisi de la Covid-19.

En aquest sentit, Ports IB ha aprovat la instrucció 3/2020, de 3 de maig, en la qual s'estableix el procediment a seguir per autoritzar excepcionalment l'accés als ports a armadors d'embarcacions d'esbarjo amarrades en tots els ports esportius de competència de la comunitat autònoma durant l'estat d'alarma.

Per la seva banda, l'APB, que ha participat en l'elaboració d'aquests criteris, comparteix i fa seu aquest procediment per autoritzar, de forma excepcional, l'accés als propietaris d'embarcacions a les instal·lacions nàutiques en gestió directa i indirecta en els ports de interès general de Palma, Alcúdia, Maó, Eivissa i la Savina.

Cita prèvia

Li correspon a cada instal·lació nàutico-esportiva i al cap de port establir un procediment específic per controlar les entrades dels particulars en base a un mínim d'aspectes d'obligat compliment. Les autoritzacions d'accés es donaran d'acord amb un sistema de cita prèvia. Serà obligació del gestor complir i fer complir les mesures de protecció i prevenció davant el Covid-19 i evitar aglomeracions en els molls.

Serà d'obligat compliment que només accedeixi una persona a l'embarcació, ja sigui propietària o autoritzada, durant una hora del dia i un cop per setmana. L'objecte de la visita és només per comprovar l'estat de l'embarcació. En cas que es precisés alguna intervenció d'urgència per avaria detectada, la reparació s'haurà d'encarregar una empresa de reparació i manteniment d'embarcacions.

En la fase 0 de el Pla per a la Transició a la Nova Normalitat (PTNN), només es permetrà l'accés a aquells propietaris o autoritzats que resideixin en el mateix municipi on s'ubica el port en què es troba amarrada la seva embarcació. En el cas de Formentera, ja en fase I, les mesures que s'apliquen són les mateixes. Posteriorment, quan el port es trobi situat en una illa que es trobi en fase II es permetrà també als propietaris o autoritzats d'embarcacions residents en municipis de la mateixa illa on és el port.

En cap cas es permetrà la sortida de l'embarcació del seu amarrament per navegar, incloent les aigües de la pròpia instal·lació portuària, mentre segueixin vigents les prohibicions descrites en l'ordre ministerial 2020, de 17 de març, per la qual s'estableixen les mesures de transport a aplicar a les connexions entre la península i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Gestió directa de l'APB

El procediment i criteris per a la tramitació de l'autorització excepcional d'accés per part dels propietaris de les embarcacions d'esbarjo amarrades a les instal·lacions nàutiques, gestionades directament per l'APB, estableix que serà l'armador de l'embarcació qui realitzarà la petició d'accés a través del correu electrònic prestaciondeservicios@portsdebalears.com.

Des l'APB es comprovarà que compleix els requisits per poder accedir a l'embarcació i es fixarà en horari diürn, la franja horària i dia per realitzar la visita, comunicant a l'armador mitjançant correu electrònic, qui haurà d'anar proveït en tot moment d'aquesta autorització per si es la requerissin i complir les mesures de protecció i prevenció davant el Covid-19.

Aquest procediment i aquests criteris estaran vigents fins a la finalització del període de l'estat d'alarma o fins que concorrin circumstàncies que justifiquin la seva modificació i s'adoptarà als criteris que estableixin les autoritats competents per a l'aplicació del PTNN.

L'APB gestiona un total de 6.660 amarraments de nàutica recreativa dels quals 5.168 són de gestió indirecta i 1.492 de gestió directa.

 
 

Darreres notícies


 •  
 • Page 1 of 162

Xarxes socials


Formulari de contacte


 • Per registrar una queixa, suggeriment o sol·licitud d'informació, accedeixi a aquest enllaç

Agenda


 • 31/07/2021 - 00:00 to 08/08/2021 - 23:55

  Del 31 de juliol al 7 d'agost al Reial Club Nàutic de Palma. 

  Més informació: regatacopadelrey.com

 • 05/09/2021 - 00:00 to 23:55

  5 de setembre de 2021

  Olímpic

  Sprint

  Supersprint

 • 25/10/2021 - 00:00 to 23:55

  Organitzat per l'Àrea d'Esports del Consell de Formentera i coordinada pel Grup Esportiu Espalmador i Unisport Consulting, la V BTT Volta Cicloturista recorrerà l'illa dividint-la en tres zones: Sa

Inici de sessió


Introduïu el vostre nom d'usuari de Ports de Balears.