Menú
 Menú lateral

L'APB instal•la una xarxa de sensors per mesurar la contaminació de l'aire dels seus ports

Palma, 30/09/2019

L'Autoritat Portuària de Balears (APB) ha finalitzat la instal·lació de 25 estacions de mesura de la qualitat de l'aire en els cinc ports d'interès general que gestiona i que mesuren l'emissió de gasos i partícules a l' atmosfera i la generació de renou en els ports de Palma, Alcúdia, Maó, Eivissa i la Savina, amb l'objectiu d'estudiar l'impacte ambiental provocat per l'activitat portuària en l'aire.

Coneguda com SmartSensPORT, aquesta xarxa neix de l'acord entre l'APB i la Universitat de les Illes Balears (UIB) per la qual la Fundació Universitat Empresa s'ha encarregat de fer l'estudi tècnic per a la instal·lació d'aquests aparells de mesura en els ports. L'objectiu, analitzar les dades obtingudes i proporcionar una valoració sobre la correlació entre l'activitat portuària i la contaminació ambiental de la zona a través del monitoratge temporal del nivell de renou, la concentració de partícules i la concentració de gasos.

La informació obtinguda a través d'aquests sensors és enviada a un panell de control publicat a www.portsdebalears.com, que s'actualitza cada hora i en el qual es representen els valors mitjans dels paràmetres en cada un dels ports, recollits per les 25 estacions col·locades en els ports d'interès general. La qualificació de la qualitat de l'aire s'ha establert amb el mateix criteri que el Govern Balear estableix per a les estacions de referència en la comunitat autònoma i es presenta a l'usuari amb la puntuació d'excel·lent, bé, regular o malament.

L'informe ambiental d'ESPO (Organització Europea de Ports Marítims) per 2018 mostra que la qualitat de l'aire segueix sent la principal prioritat dels ports europeus. Conscient d'això l'APB porta treballant intensament des de l'any 2016 per conèixer quin és el nivell de la qualitat de l'aire dels seus ports així com la possible implicació de l'activitat portuària, en alineació amb la política ambiental de l'APB.

Si bé l'organisme competent per avaluar la qualitat de l'aire i comprovar que romangui per sota dels valors límit que estableix el Reial Decret 102/2011 és la comunitat autònoma de les Illes Balears (per al que disposa amb estacions convencionals de precisió), l'objectiu pretès per l'APB en aquest projecte, segons el cap de Qualitat, Medi Ambient, Innovació i RSC, Jorge Martín, "és analitzar les dades obtingudes pels sensors i proporcionar una valoració sobre la correlació qualitativa entre l'activitat portuària i la contaminació ambiental, en base a dades objectives i a través del rigor científic ".

Ubicació de les estacions

La implantació de les estacions mesuradores s'ha fet seguint l'informe tècnic elaborat al setembre de 2016 pel Grup de Treball Smart Destination de la UIB, si bé s'han realitzat alguns canvis pel que fa a la seva proposta inicial, bé per haver-se produït canvis físics als escenaris en els darrers anys o bé amb l'objectiu d'agilitzar els tràmits en el procés d'instal·lació de les estacions.

Després d'una primera implantació pilot al port de Palma el 2017 de vuit estacions mesuradores, en aquesta nova fase s'han col·locat sis estacions mesuradores més al port d'Eivissa, quatre en els ports de Maó i Alcúdia, i tres a la Savina, fins el total de 25 punts.

Així, a Palma, els nous sensors s'han col·locat a l'esplanada del dic de l'Oest, a la part alta del far de Portopí, al terrat de l'Estació Marítima nº3 del moll de Paraires, a Can Barbarà, al Passeig Marítim, a l'edifici del Reial Club Nàutic de Palma, al terrat de la seu de l'APB i en els molls comercials; al port d'Eivissa, les estacions s'han instal·lat al terrat de l'edifici de l'Ajuntament d'Eivissa a Dalt Vila, al terrat d'un edifici de l'Avinguda de Santa Eulària, al terrat de l'edifici de l'APB, davant de les instal·lacions nàutiques de Marina Botafoc Ibiza, en els molls del Botafoc i en el dic del Botafoc; al port de Maó, les quatre estacions s'han col·locat al carreró d'es Muret, a la terrassa superior de l'edifici del Centre de Salut Verge del Toro, a la Base Naval i a sa Colàrsega; al port d'Alcúdia, al terrat de l'estació marítima, a la platja davant de Alcudiamar, a l'oficina de turisme de l'Ajuntament d'Alcúdia i al Poliesportiu Municipal del Port d'Alcúdia (*); mentre que les tres estacions del port de la Savina s'han col·locat davant de l'edifici de la Confraria de Pescadors, a la plaça de les Illes Pitiüses i en el dic de la dàrsena pesquera del port.

Les estacions mesuradores es troben situades entre els cinc metres d'altura respecte al nivell del mar (can Barbarà a Palma i en el dic de la Savina) i els 45 metres (Dalt Vila, a Eivissa), encara que la major part d'elles s'eleven entre els quinze i els trenta metres d'alçada. La seva ubicació s'ha decidit calculant els models de dispersió de les emissions de gasos des dels vaixells, el perfil topogràfic de la zona portuària, la densitat de la població resident segons els patrons municipals i l'existència d'altres estacions meteorològiques de mesura de contaminació, ja existents i alienes a l'APB.

És per això que algunes estacions s'han col·locat fora de la zona de servei del port, tenint en compte la distribució de la població en les àrees d'influència de l'activitat portuària, ja que els nivells de contaminants tindrien una repercussió més elevada si la població potencialment afectada és major,"ja que l'objectiu principal és conèixer en quina mesura afecta l'activitat portuària a la seva població més propera", apunta Jorge Martín.

També s'han tengut en compte l'orografia i l'alçada dels edificis propers al port, que actuen de barrera contra els contaminants o de reverberadors de la contaminació acústica, així com les situacions atmosfèriques dominants de cada un dels ports, que són essencials en la dispersió de contaminants.

Sensors i telecomunicacions

Les 25 estacions mesuradores compten amb un total de 250 sensors que reporten dades cada 10 minuts i mesuren el nivell de contaminació i partícules existents a l'atmosfera, els nivells de renou i les variables atmosfèriques com la temperatura, la humitat, la pressió atmosfèrica i la força i direcció del vent.

Cadascuna d'aquestes estacions disposa de sensors capaços de mesurar CO, NO2, O3, PM10 (**) i SO2, d'acord amb la normativa vigent, les estratègies de mesura implementades per les institucions de les Illes Balears i de la tipologia de contaminants presents en els vaixells.

Cada estació està connectada a través de les xarxes de comunicacions GPRS o 4G al centre de base de dades del Sistema d'Informació Geogràfica (GIS) i Teledetectación de la UIB. Allà, es recopilen les dades generades per la xarxa SmartSensPORT, el que permet realitzar el seguiment dels valors monitoritzats i obtenir resultats aplicant els models de predicció de dispersió i d'impacte dels contaminants sobre les zones adjacents dels ports.

Les estacions incorporen unes alarmes per a cada paràmetre que s'activaran en superar els llindars o límits màxims per excés de contaminació ambiental o per renou, establerts per la normativa vigent. Tot això amb la finalitat de crear informes i indicadors semafòrics que permetin determinar les actuacions i les mesures a prendre en cada moment, ja sigui de forma gradual o immediata.

La implantació del sistema de monitorització de la qualitat de l'aire i de la contaminació acústica en els ports de l'APB va ser adjudicada a la UTE formada per Kunak-Labaqua per prop de quatre-cents quaranta-cinc mil euros i una vigència del contracte de dos anys.

 (*) Aquestes dues últimes estacions estan pendents dels permisos de l'Ajuntament d'Alcúdia per a la seva instal·lació.

(**) Les PM10 es poden definir com aquelles partícules sòlides o líquides de pols, cendres, sutge, partícules metàl·liques, ciment o pol·len, disperses en l'atmosfera, el diàmetre varia entre 2,5 i 10 micres (1 micròmetre correspon a la mil·lèsima part d'1 mil·límetre).

 
 

Darreres notícies


  •  
  • Page 1 of 178

Xarxes socials


Formulari de contacte


  • Per registrar una queixa, suggeriment o sol·licitud d'informació, accedeixi a aquest enllaç

Agenda


  • 14/10/2022 - 00:00 to 05/01/2023 - 23:55

    Del 14 d’octubre al 5 de gener la seu institucional de l’Autoritat Portuària de Balears (APB) acollirà l’exposició Ports d’un temps, duita a terme de forma conjunta entre Fotos Antiguas de Mallorca

Inici de sessió


Introduïu el vostre nom d'usuari de Ports de Balears.