Menú
 Menú lateral

Tres noves infraestructures per al port de Palma

S'han recepcionat avui la rehabilitació de la seu institucional de l'APB i les obres de millora del port del Molinar de Llevant, i s'ha posat en servei l'ampliació de l'esplanada del moll de Ponent Nord.
Palma, 15/04/2021
Transports i infraestructuresPort-ciutat

L'Autoritat Portuària de Balears (APB) ha rebut avui dues grans obres al port de Palma i s'ha posat parcialment en servei per a l'ús públic una altra, per un import global de prop de 31 milions d' euros. Aquestes inclouen la rehabilitació de l'edifici n. 3 del moll Vell, la millora de l'operativitat i l'entorn Port-Ciutat a la dàrsena del Molinar de Llevant i la posada en servei parcial per a l'ús públic de l'ampliació de l'esplanada del moll de Ponent Nord. A tot això s'afegeix la visita prèvia per a l'emissió de l'informe de modificació del projecte d'instal·lació de subministrament elèctric a ferris al moll de Paraires.

Després de la conclusió de les obres, es va iniciar el procés de lliurament de documentació per part de les empreses contractistes a l'APB, que al seu torn la va remetre al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA). Aquest procés ha culminat en el dia d'avui amb la visita d'un inspector del Ministeri, que ha pogut comprovar després d'un recorregut per les noves instal·lacions que els treballs desenvolupats s'han ajustat al projectat.

Finalment, la recepció oficial de l'obra ha quedat verificada amb les firmes del director de les obres, del cap d'Àrea d'Infraestructures i del propi inspector del MITMA; i ha comptat amb la visita del president de l'APB, del director de l'organisme públic.

Ampliació de l'esplanada del moll de Ponent Nord

En els últims anys, les necessitats de superfície operatives s'han vist incrementades a conseqüència d’un major nombre de vaixells que escalen en els molls de Ponent, als majors requeriments de seguretat de les operacions portuàries i a les necessitats de donar un major confort als passatgers que fan ús de la infraestructura portuària. D'aquí la construcció d'una esplanada d'uns 36.000 metres quadrats, que arrenca del moll de Ponent Est amb una longitud de 600 ​​metres i una amplada de 100 metres, amb la finalitat de millorar els serveis prestats als passatgers de ferris i creuers.

Amb un import de 21 milions d'euros, l'obra es va adjudicar a la UTE FCC / Amer i es finalitzarà completament el mes que ve, després de 4 anys i tres mesos d'obres.

Rehabilitació de l'edifici n. 3 del moll Vell del port de Palma

L'octubre de 2012 l'APB va traslladar les seves oficines al nou edifici situat al moll Vell n. 5, alliberant així les antigues dependències situades en el n. 3. Després d'estudiar les propietats de l'edifici a nivell estructural, es va obrir un període d'estudi i determinació dels usos segons les necessitats socials de l'APB així com la seva viabilitat econòmica i de gestió. D'aquí neix la creació d'un espai d'exposició i restauració a l'edifici. Com que és un edifici protegit pel Pla Especial del port de Palma, aquest projecte va ser informat favorablement per la Comissió de Centre Històric i per la Gerència d'Urbanisme de l'Ajuntament de Palma.

Amb aquestes obres s'ha creat un nou espai cultural que acollirà el centre d'interpretació port-ciutat (Port Centre), que donarà a conèixer les activitats que es realitzen al port, i mostrarà l’inseparable vincle amb la ciutat. L'espai cultural comptarà amb una sala d'exposicions permanents i un espai expositiu itinerant. La part nord de l'edifici ha estat adequada per a usos institucionals de l'APB com la biblioteca i la sala de juntes. D'altra banda, l'edifici comptarà amb serveis complementaris de restauració, l'explotació dels quals serà objecte de concessió administrativa.

Cost: 5.361.879 euros. Durada: 2 anys. Adjudicatària: ACCIONA.

Millora de l'operativitat i l'entorn port-ciutat a la dàrsena del Molinar de Llevant

L'APB, adoptant el compromís d'estudiar les possibles millores del port sense renunciar al caràcter social de la mateixa i a l'arrelament i importància que té en el seu entorn més immediat, va començar el 2017 l'estudi d'alternatives per a la millora de l'entorn port-ciutat i de l'operativitat al port del Molinar. Posteriorment, es va redactar el projecte constructiu per a la millora de l'operativitat i l'entorn port-ciutat a la dàrsena del Molinar de Llevant.

El conjunt d'accions que s'han executat tenen el doble objectiu de millorar les instal·lacions portuàries i l'espai urbà. Complir aquests objectius ha garantit l'èxit del nou front marítim. La intervenció ha aconseguit, amb un seguit d'accions, crear un nou espai públic per a l'ús i gaudi dels veïns del barri del Molinar i de Palma. Aquestes intervencions són el resultat de solucionar els problemes que es varen plantejar a l'inici del projecte, com eliminar els problemes d'operativitat i seguretat marítima que patien les embarcacions atracades al port del Molinar; eliminar els estrenyiments del passeig marítim del Molinar, millorar el canvi de nivells del passeig mitjançant unes rampes de grans dimensions i poca pendent per facilitar aquestes transicions entre la cota elevada del passeig i la cota de l'àmbit al voltant del port; obrir el port al barri i a la ciutat amb l'eliminació de la tanca que el separava, aïllava i impedia la relació entre el port i el barri i crear un nou espai obert de relació, un espai públic ampli i obert a la mar on els ciutadans poden passejar, descansar, jugar, realitzar activitats com festes de barri o concerts. A partir d’avui, queda obert al públic ja el mirador elevat.

Les obres, adjudicades a l'empresa ACSA-SORIGUÉ i iniciades al març de 2019, han tengut un cost de 3.608.014 euros.

S'ha construït una nova esplanada per a una escola de vela i el dic de llevant i el seu espigó. També s'han finalitzat la construcció del dic exempt, els treballs de dragatge i la millora del passeig de vianants.

Instal·lació de subministrament elèctric a ferris en el moll de Paraires

L'inspector del MITMA també ha visitat el projecte d'instal·lació d'una infraestructura elèctrica en mitjana i baixa tensió per a la connexió elèctrica dels vaixells a terra, amb l'objectiu de redactar una proposta de modificació. Així, els ferris que atraquin al moll de Paraires disposaran de connexió a la xarxa elèctrica terrestre per al seu ús mentre estiguin atracats a port amb l'objectiu de reduir l'emissió de gasos i renous mentre estan atracats. Aquesta tècnica és coneguda en anglès amb l'expressió cold ironing.

La instal·lació estarà preparada per connectar a la xarxa elèctrica, encara que no de forma simultània, un vaixell tipus ferri de potència màxima demandada de 1.600 kW (mitja tensió) i un altre vaixell tipus fast ferri de 800 kW (baixa tensió). Per a la connexió elèctrica a terra, el projecte preveu, entre altres obres, la instal·lació de 275 metres de línies subterrànies de mitja tensió, un centre de transformació, un convertidor de freqüència i una subestació elèctrica en zona de servei del port de Palma.

L'actuació té un cost de 1.311.930,39 euros (Sampol Ingeniería y Obras, SA). Està prevista la posada en funcionament a principis de 2022.

 
 

Darreres notícies


  •  
  • Page 1 of 163

Xarxes socials


Formulari de contacte


  • Per registrar una queixa, suggeriment o sol·licitud d'informació, accedeixi a aquest enllaç

Agenda


Inici de sessió


Introduïu el vostre nom d'usuari de Ports de Balears.