Boton Alcudia
Boton Eivissa
Boton Mao
Boton Palma
Boton Savina

L’APB millora el carril bici de l’Avinguda Adolfo Suárez del port de Palma

L’Autoritat Portuària de Balears (APB) substitueix les baranes metàl·liques del carril bici de l’Avinguda Aldofo Suárez, al port de Palma, per a garantir la seguretat dels usuaris i el correcte estat de conservació de la pista. En total, es renoven 1.053 metres de barana.  

Les tasques de millora tendran lloc entre el 5 i el 25 de març, ambdós inclosos. Durant aquest període de temps el carril bici romandrà tancat.

Les feines es divideixen en dos trams. El primer cobreix la via ciclista des de l’edifici de l’APB, al Moll Vell, fins a la Costa del Gas. El segon comença a la Costa del Gas i acaba al restaurant Anima Beach Palma del Portitxol.

El projecte de renovació, adjudicat per concurs públic a l’empresa Thicorca Herrería y Construcción S.L., té un cost de gairebé 300.000 euros

L’APB finalitza les obres del passeig marítim del port d’Alcúdia

L'Autoritat Portuària de Balears (APB) ha finalitzat en les darreres setmanes les obres del passeig marítim del port d'Alcúdia. Els treballs han consistit en la demolició d'una de les passarel·les per a vianants i de la pèrgola de fusta, situada sobre l'oficina de turisme, que formaven part d'aquest entorn.

L’enderrocament d’aquestes construccions suposa recuperar una part de la platja al seu estat natural anterior a aquesta intervenció, sense trencar l'homogeneïtat de la resta d'ocupacions preexistents.

Paral·lelament, s'ha duit a terme el manteniment de la segona pèrgola, ubicada al bell mig del passeig marítim, i de la segona passarel·la, que es troba al final d'aquest. També s'han efectuat tasques de restauració a l'entarimat de fusta que caracteritza el passeig.

Les obres, adjudicades per concurs públic a l'empresa Amer e Hijos S.A. per 255.000 euros, es van iniciar el mes de novembre del 2023 i han tengut una durada de tres mesos.

L'APB atorga la concessió per a la gestió dels amarratges de grans eslores de la dàrsena de Llevant del port d'Eivissa a Igy Gestora Marinas Spain

El Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de Balears (APB) ha acordat a la sessió celebrada ahir a Palma atorgar la concessió per a la gestió dels amarratges per a embarcacions de gran eslora a la dàrsena de Llevant del port dEivissa a Igy Gestora Marinas Spain, S.L. i autoritzar l'explotació d'aquests amarratges, així com també de l'edifici de serveis ubicat a es Martell.

En el mateix acord aprovat pel Consell d'Administració es delega al president l'aprovació del projecte constructiu que desenvolupi el projecte bàsic presentat per Igy Gestora Marinas Spain a aquest concurs públic, tenint en compte les consideracions introduïdes durant la tramitació de l'atorgament i recollides a les condicions acceptades pel concessionari.

Edifici des Martell

La nova concessió comprèn la gestió de 42.152 metres quadrats de superfície —38.852 m2 de làmina d'aigua i 2.745 m2 de terra— i de dues línies d'atracament, una de 240 metres al moll de Llevant i una altra de 115 metres al costat est del Contramoelle, conegut popularment com és Martell.

També formarà part de la concessió la planta baixa de l'edifici des Martell, d'uns 600 metres quadrats, que podrà ser destinada a locals comercials per a aquelles activitats autoritzades per l'APB segons estableix la DEUP (ús mixt 2: comercial, nàutic esportiu i complementari – La coberta i les escales de l'edifici continuaran sent d'ús públic com fins ara, igual que la superfície del moll, on no es preveu la instal·lació de tancaments o mampares que impedeixin l'ús de vianants.

El termini de concessió serà per a un màxim de vuit anys. La taxa d'ocupació inicial era de 408.019,20 euros anuals, i Igy Gestora Marinas Spain ha afegit una millora de 1.325.000 euros, a més del 4% de la taxa d'activitat.

Fars de Balears
Fars de Balears
Bucs en port
Bucs en port
RSC i transparència
RSC i transparència
Qualitat de l'aire
Qualitat de l'aire
Plataforma d´Innovació Portuària
Plataforma d´Innovació Portuària
localització
localització
 Impacte Econòmic i Social
Impacte Econòmic i Social
Visita els nostes fars
Visita els nostes fars
Previsió meteorològica
Previsió meteorològica
Ajudes a la navegació
Ajudes a la navegació
Fars de Balears
Fars de Balears
Bucs en port
Bucs en port
RSC i transparència
RSC i transparència
Qualitat de l'aire
Qualitat de l'aire
Plataforma d´Innovació Portuària
Plataforma d´Innovació Portuària
localització
localització
 Impacte Econòmic i Social
Impacte Econòmic i Social
Visita els nostes fars
Visita els nostes fars
Previsió meteorològica
Previsió meteorològica
Ajudes a la navegació
Ajudes a la navegació
Destacats

Memòria Anual

Publicació en la qual s’informa de l’estat financer de l’APB, de les característiques tècniques dels ports d’interès general i del resum en general de l’activitat de la institució.

Tauler d'anuncis

Enllaç a la Seu Electrònica de l’APB, on apareixen els taulers d’anuncis oficials d’Informació Pública, Recursos Humans, Domini Públic, Subhastes i altres anuncis.

Memòria de Sostenibilitat

Detalls de les accions dutes a terme amb l’objectiu de la creació de valor de l’APB vers els seus grups d’interès, en compliment del seu compromís de transparència respecte a la seva gestió.

SAC

L’APB posa a la vostra disposició un canal de comunicació on es poden rebre sol·licituds d’informació, suggeriments, queixes i reclamacions relacionades amb els seus ports i fars.

Estadístiques

Evolució dels registres dels principals moviments de tràfic que es produeixen en els ports d’interès general de Palma, Alcúdia, Maó, Eivissa i la Savina.

Comptes Anuals

Informació completa i detallada, a més de l’informe d’auditoria, dels darrers comptes aprovats pel Consell d’Administració de l’APB, amb l’informe favorable de la Intervenció General de l’Estat.

Fondo Formulario de Contacto
Formulari de contacte

Per registrar una queixa, suggeriment o sol·licitud d'informació, accedeixi a aquest enllaç

background
Sobre nosaltres

Us trobau en la pàgina web de l'Autoritat Portuària de Balears. Un espai virtual en què posam al vostre abast tots els serveis dels ports d'interès general d'Alcúdia, Eivissa, Maó, Palma i la Savina...

Ver más
Logo Empresa Registrada Logo Gestion Ambiental Logo Gestión de Documentos