Boton Alcudia
Boton Eivissa
Boton Mao
Boton Palma
Boton Savina

L'APB atorga l'autorització per a la gestió d'una instal·lació nàutica per a eslores petites i mitjanes al port d'Eivissa a Puertos y Litorales Sostenibles

El Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de Balears (APB) ha acordat avui, en sessió celebrada a Palma, atorgar l’autorització per a la gestió dels amarratges per a embarcacions d’eslores fins a quinze metres al moll de Ribera-Ponent del port d’Eivissa a l’empresa Puertos y Litorales Sostenibles, S.L. Es tracta de l'oferta més avantatjosa presentada al concurs, que té com a objecte garantir amb especial atenció el foment i l'ensenyament de l'esport, essent un referent en responsabilitat social al sector nàutic.

 

A la reunió s'ha produït un ampli debat sobre la qüestió d'excloure de la licitació Puertos y Litorales Sostenibles, el representant de la qual ha estat condemnat per estafa processal. L'Advocacia de l'Estat ha descartat aquesta possibilitat, i per això el Consell d'Administració, davant la falta d'alternativa, ha resolt el concurs en vista de l'informe de la comissió tècnica.

 

El Consell d'Administració de l'APB ha pres aquesta decisió després de conèixer l'informe de la comissió tècnica encarregada d'avaluar les ofertes presentades al concurs, en què es proposa Puertos y Litorales Sostenibles com la solució més avantatjosa de totes les que optaven a l'atorgament. El termini de duració és d'un any, prorrogable a fins un màxim de tres.

 

En aquest sentit, Puertos y Litorales Sostenibles es compromet a invertir 1,9 milions d'euros en la instal·lació d'un dic flotant per a la reducció de l'agitació marina dins la dàrsena interior, així com 240.000 euros més d'inversió en millora mediambiental, que inclou la instal·lació de plaques fotovoltaiques, l'aportació d'un dron aquàtic per a netejar la làmina d'aigua i instal·lar sensors d'abocament d'hidrocarburs, entre altres mesures.

 

Als criteris de valoració del concurs, la inversió enfocada especialment a la seguretat de les instal·lacions ha representat un 20% del total de la puntuació, mentre que la inversió en millores mediambientals un 5%.

 

Enfocament social

Un dels punts a valorar en el concurs ha estat el compromís dels licitadors a la realització d'activitats de caràcter formatiu o educatiu, de tipus esportiu, social o cultural i sense fins lucratius als prop de trenta mil metres quadrats de superfície total de domini públic portuari. Un enfocament nou, ja que aquest criteri representa un 30% de la puntuació, ja que constitueix una ferma aposta de l'organisme portuari per assegurar el desenvolupament de l'aspecte esportiu i social de les instal·lacions.

 

En aquest sentit, Puertos y Litorales Sostenibles es compromet a aportar anualment 360.000 euros a la realització de cursos de formació en activitats nàutico-esportives, organització de regates, així com activitats i esdeveniments d'aquest caràcter. Com també d'aquells que, en col·laboració amb entitats de l'entorn, ajuden persones amb discapacitat i en risc d'exclusió social.

 

Pel que fa a les tarifes màximes d'amarratge d'embarcacions, la proposta de Puertos y Litorales Sostenibles manté els preus actuals fins als 8 metres d'eslora, cosa que representa un 62% de la flota actual, mentre que els incrementa en aquelles d'eslora superior fins els 15 metres –tant de base com transeünts–, sempre dins el rang de preus de mercat del port d'Eivissa. Aquest criteri és el que ha tengut més pes en la valoració, amb un 40% sobre el global.

 

Pel que fa a la taxa anual a aportar a l'APB per l'ocupació de l'espai, cap de les ofertes ha presentat cap millora al mínim, de 334.000 euros més el 4% del volum de negoci exigit als plecs del concurs. Aquest criteri representa un 5% de la puntuació global perquè l'APB no ha perseguit un rèdit econòmic com a factor decisiu per a l'elecció de l'oferta guanyadora.

 

Futur a curt termini

Com a guanyadora del concurs, Puertos y Litorales Sostenibles assumeix l'obligació de salvaguardar els drets dels amarristes actuals d'aquesta instal·lació nàutica, així com mantenir els empleats actuals. L'inici de la seva gestió -sempre que es compleixin satisfactòriament els tràmits administratius derivats d'aquest acord- es produirà el pròxim 5 de maig, dia en què finalitza l'autorització vigent.

 

L'APB ja està treballant en la redacció d'uns plecs per a un nou concurs que garanteixin una concessió administrativa a un horitzó ampli de 20 a 30 anys, dins del marc legislatiu, i que afavoreixin les inversions, permetin la seva amortització i fomentin així la viabilitat econòmica dels projectes. És objectiu de l'APB licitar, avaluar i adjudicar aquesta concessió abans que es compleixi el termini màxim de tres anys d’aquesta autorització.

L’APB celebra el Dia del Llibre exposant el patrimoni documental marítim de les Balears

L’Autoritat Portuària de Balears (APB), a iniciativa del personal de l’Arxiu, participa per primera vegada en el Dia del Llibre, el 23 d'abril, amb una paradeta davant la seva seu institucional. L’objectiu és posar a l’abast de tota la ciutadania el patrimoni documental bibliogràfic que atresora l’organisme portuari.

 

A l’estand s’exposaran els llibres físics de temàtica marítima editats per l’APB. També es repartiran els còmics Les portes del mar, on s’explica la importància dels ports a les Illes, així com imants i làmines dels fars de Balears.

 

La novetat d’enguany és que totes aquelles persones que decideixin compartir a les xarxes socials fotografies o vídeos al photocall de l’APB s’enduran un llibre de regal. L’organisme portuari obsequiarà a tots els participants amb títols com: A la llum del far. Testimoni dels darrers faroners balears, Els fars de sa Dragonera, Curiositats del Port de Palma de Mallorca i Els grans ports de les Balears al segle XXI.

 

A més, tots aquells que visitin la paradeta situada al Moll Vell de Palma podran visualitzar a través d’ulleres de realitat virtual els cinc ports que gestiona l’organisme portuari (Alcúdia, Eivissa, Maó, Palma i la Savina).

L’APB millora la gestió dels seus ports amb tecnologia geoespacial

L’Autoritat Portuària de Baleras (APB) ha incorporat, en un projecte conjunt entre Esri España i Prodevelop, els Sistemes d’Informació Geogràfica (GIS) per a gestionar de manera més eficient la informació sobre les seves infraestructures i les operacions portuàries que es realitzen als cinc ports d’interès general que gestiona. Aquesta plataforma integra els sistemes TIC de l’organisme portuari, proporcionant una solució unificada i completa per a la gestió dels actius, les operacions i les infraestructures.

De fet, l’APB es troba al capdavant de les autoritats portuàries espanyoles pel que fa al nombre d'escales, amb un volum anual de 50.000 entrades i sortides. A més, presenta una de les xifres de trànsit de passatgers més altes d'Espanya, registrant més de 2,4 milions de passatgers de creuers i sis milions de passatgers de línia regular.

La implementació d'aquests sistemes basats en mapes intel·ligents ajuda a gestionar de manera eficaç i sincronitzada les dades generades per les operacions portuàries, concessions, licitacions, la gestió d'actius i infraestructures, flotes, serveis portuaris i la seguretat dels ports, entre molts altres. A més, els GIS permeten realitzar un seguiment en temps real d'aquests.

Així mateix, la gestió gràfica integrada dels actius de l’APB permet als usuaris explotar la informació disponible de manera que es puguin optimitzar i agilitzar els processos portuaris, com ara l'organització del domini públic, embarcacions esportives, escales o xarxes de subministrament.

Fars de Balears
Fars de Balears
Bucs en port
Bucs en port
RSC i transparència
RSC i transparència
Qualitat de l'aire
Qualitat de l'aire
Plataforma d´Innovació Portuària
Plataforma d´Innovació Portuària
localització
localització
 Impacte Econòmic i Social
Impacte Econòmic i Social
Visita els nostes fars
Visita els nostes fars
Previsió meteorològica
Previsió meteorològica
Ajudes a la navegació
Ajudes a la navegació
Fars de Balears
Fars de Balears
Bucs en port
Bucs en port
RSC i transparència
RSC i transparència
Qualitat de l'aire
Qualitat de l'aire
Plataforma d´Innovació Portuària
Plataforma d´Innovació Portuària
localització
localització
 Impacte Econòmic i Social
Impacte Econòmic i Social
Visita els nostes fars
Visita els nostes fars
Previsió meteorològica
Previsió meteorològica
Ajudes a la navegació
Ajudes a la navegació
Destacats

Memòria Anual

Publicació en la qual s’informa de l’estat financer de l’APB, de les característiques tècniques dels ports d’interès general i del resum en general de l’activitat de la institució.

Tauler d'anuncis

Enllaç a la Seu Electrònica de l’APB, on apareixen els taulers d’anuncis oficials d’Informació Pública, Recursos Humans, Domini Públic, Subhastes i altres anuncis.

Memòria de Sostenibilitat

Detalls de les accions dutes a terme amb l’objectiu de la creació de valor de l’APB vers els seus grups d’interès, en compliment del seu compromís de transparència respecte a la seva gestió.

SAC

L’APB posa a la vostra disposició un canal de comunicació on es poden rebre sol·licituds d’informació, suggeriments, queixes i reclamacions relacionades amb els seus ports i fars.

Estadístiques

Evolució dels registres dels principals moviments de tràfic que es produeixen en els ports d’interès general de Palma, Alcúdia, Maó, Eivissa i la Savina.

Comptes Anuals

Informació completa i detallada, a més de l’informe d’auditoria, dels darrers comptes aprovats pel Consell d’Administració de l’APB, amb l’informe favorable de la Intervenció General de l’Estat.

Fondo Formulario de Contacto
Formulari de contacte

Per registrar una queixa, suggeriment o sol·licitud d'informació, accedeixi a aquest enllaç

background
Sobre nosaltres

Us trobau en la pàgina web de l'Autoritat Portuària de Balears. Un espai virtual en què posam al vostre abast tots els serveis dels ports d'interès general d'Alcúdia, Eivissa, Maó, Palma i la Savina...

Ver más
Logo Empresa Registrada Logo Gestion Ambiental Logo Gestión de Documentos