DADES IDENTIFICATIVES

Per donar compliment al que disposen els apartats 1 i 2 de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICE), l’Autoritat Portuària de Balears posa a la seva disposició la informació següent:

 • Denominació Social: AUTORITAT PORTUÀRIA DE BALEARS.
 • Domicili Social: Moll Vell, 3-5 Palma 07012
 • Telèfon: (+34) 971 22 81 50
 • Fax: (+34) 971 72 69 48
 • Correu electrònic: portsdebalears@portsdebalears.com
 • NIF: Q 0767004E

CONDICIONS GENERALS

Aquestes són les Condicions generals que regulen l’ús del lloc web d’internet www.portsdebalears.com (en endavant, lloc web o www.portsdebalears.com) que l’Autoritat Portuària de Balears posa a la vostra disposició com a usuari.

La utilització d’aquest Lloc web suposa la plena acceptació per part de l’usuari de les Condicions generals d’ús vigents en el moment en què l’usuari hi accedeixi, de manera que, si aquest no hi està d’acord, no n’ha de fer ús.

L’Autoritat Portuària de Balears es reserva el dret de modificar en qualsevol moment aquestes Condicions generals d’ús, així com qualsevol altra condició general o particular, reglaments d’ús, instruccions o avisos que siguin aplicables. Així mateix, es reserva el dret de suspendre, interrompre o deixar d’operar el Lloc web en qualsevol moment.

L’accés a www.portsdebalears.com per part dels usuaris té caràcter lliure i gratuït. L’accés, la navegació i l’ús de la pàgina web www.portsdebalears.com són responsabilitat de l’usuari, per la qual cosa aquest es compromet a fer-ne servir els continguts de manera diligent, correcta i lícita.


PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Tots els continguts del lloc web www.portsdebalears.com estan protegits per les lleis de propietat industrial i intel·lectual.

Els continguts del portal (incloses bases de dades, imatges, dibuixos, fotografies, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo i programari) són propietat de l’Autoritat Portuària de Balears o dels proveïdors de continguts.

Les marques, els noms comercials i els signes distintius de qualsevol tipus que apareixen al Lloc web són propietat de l’Autoritat Portuària de Balears o dels seus titulars legítims, com és el cas dels enllaços i els bàners publicitaris, i estan degudament registrats o en procés de registre.

L’ús o l’accés a la pàgina no atribueixen cap dret de l’usuari sobre els signes distintius esmentats.

L’Autoritat Portuària de Balears autoritza els usuaris del Lloc web a utilitzar, visualitzar, imprimir o baixar els continguts del Lloc web únicament i exclusiva per a ús privat.

Per tant, queda terminantment prohibida qualsevol comunicació o distribució dels continguts esmentats amb fins comercials o lucratius, així com la seva modificació, alteració o descompilació. Per a qualsevol ús diferent dels expressament permesos, cal obtenir el consentiment per escrit del titular dels drets de què es tracti, i la manca de resposta no es pot considerar autorització presumpta en cap cas. Queda terminantment prohibit suprimir o manipular el distintiu de «copyright» o qualsevol altra indicació que reflecteixi la subjecció de l’objecte a drets d’autor o marca registrada, així com els sistemes de protecció o empremtes digitals que poguessin estar inclosos en els continguts.


POLÍTICA D'ENLLAÇOS

A www.portsdebalears.com, l’usuari pot trobar enllaços a altres pàgines web mitjançant diferents botons, enllaços, etc. Aquests enllaços no suposen un suggeriment, invitació o recomanació per a la visita d’aquests llocs de destinació i, per això, no es responsabilitza del resultat obtingut a través d’aquests enllaços.

Els hiperenllaços continguts a www.portsdebalears.com poden dirigir a pàgines web de tercers, per la qual cosa l’Autoritat Portuària de Balears no assumeix cap responsabilitat pel contingut, les informacions o els serveis que hi puguin figurar i que no impliquen, en cap cas, cap relació entre l’Autoritat Portuària de Balears i les persones o entitats titulars d’aquests continguts.


EXCLUSIÓ DE LA RESPONSABILITAT

L’Autoritat Portuària de Balears declina qualsevol responsabilitat respecte de la informació que es trobi tant fora com dins d’aquesta pàgina quan no estigui gestionada directament per l’administrador del web. Es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions a la informació continguda al seu lloc web o a la seva configuració i presentació, i també de suspendre’n temporalment l’accés.

Tant l’accés a aquest Lloc web com l’ús que es pugui fer de la informació que conté és responsabilitat exclusiva de qui el realitza. L’Autoritat Portuària de Balears no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que es pugui derivar d’aquest accés o ús de la informació, i tampoc és responsable de la veracitat de tota la informació comercial continguda en les ofertes immobiliàries del Lloc web, ja que aquesta informació és responsabilitat directa dels oferents.

Així mateix, no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que es puguin causar al sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari), o dels fitxers o documents que s’hi emmagatzemen, com a conseqüència de la presència de virus a l’ordinador de l’usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts del web, d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades.


ÚS DILIGENT DE LES ADRECES ELECTRÒNIQUES

Els usuaris es comprometen a fer un ús adequat i diligent de les adreces electròniques facilitades al Lloc web, i aquests són els únics responsables de la seva utilització il·lícita o contrària a aquestes Condicions. Aquestes adreces electròniques es faciliten a l’usuari perquè enviï consultes, comentaris, suggeriments, exercici de drets, etc. mitjançant correu electrònic. Segons el tipus de consulta, l’usuari n’ha d’especificar l’assumpte, sempre que estigui relacionada amb l’activitat comercial de l’Autoritat Portuària de Balears.


JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

La legislació aplicable al contingut del Lloc web de l’Autoritat Portuària de Balears és l’espanyola i la jurisdicció a què se sotmet el titular d’aquesta pàgina per a la resolució de qualsevol controvèrsia que es pugui derivar de la seva relació amb l’usuari és la dels jutjats i tribunals competents de les Illes Balears, Espanya.


POLÍTICA DE CONFIDENCIALITAT

L’Autoritat Portuària de Balears està compromesa amb el respecte a la intimitat de l’usuari i la protecció de les seves dades personals. Per això, ha adoptat les mesures exigides per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, així com les mesures de seguretat previstes al Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

L’Autoritat Portuària de Balears exposa la seva política sobre la utilització de la informació de caràcter personal que proporcioneu:

 • Quina informació es recull, per a quina finalitat i a través de quin mitjà tècnic: L’Autoritat Portuària de Balears recull i incorpora als seus fitxers exclusivament la informació personal que faciliteu en la mesura necessària. La informació recollida no es tractarà per a cap finalitat incompatible amb aquella per a la qual les dades personals van ser recollides.
 • A qui es revelen les vostres dades: L’Autoritat Portuària de Balears no revelarà la informació de caràcter personal a tercers sense el vostre consentiment previ, llevat que aquesta cessió estigui prevista en una llei o sigui necessària per al compliment de la finalitat per a la qual ens vau facilitar les dades objecte de tractament.
 • Quant de temps es guarden les dades: L’Autoritat Portuària de Balears només guarda les dades personals demanades el temps necessari per complir la finalitat de la recollida o del tractament posterior.
 • Quines mesures de seguretat es prenen per salvaguardar la vostra informació contra un possible abús o accés no autoritzat: L’Autoritat Portuària de Balears ha adoptat les mesures de seguretat necessàries per evitar-ne els mals usos, l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat i el robatori de les dades personals de caràcter reservat facilitades, tenint en compte l’estat de la tecnologia, en compliment del que estableix el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
 • Quines mesures de seguretat es prenen per salvaguardar la vostra informació contra un possible abús o accés no autoritzat: L’Autoritat Portuària de Balears ha adoptat les mesures de seguretat necessàries per evitar-ne els mals usos, l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat i el robatori de les dades personals de caràcter reservat facilitades, tenint en compte l’estat de la tecnologia, en compliment del que estableix el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
 • Els usuaris tenen reconeguts i poden exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a través del correu electrònic portsdebalears@portsdebalears.com o mitjançant un escrit a l’Autoritat Portuària de Balears, al Moll Vell, 3 - 5, 07012 de Palma de Mallorca, Illes Balears.