Acord per a la signatura del conveni de gestió del passeig Marítim de Palma

Acord per a la signatura del conveni de gestió del passeig Marítim de Palma

APB i Ajuntament de Palma podran rubricar l'acord perquè entri en vigor el 2020.

Palma

18/12/2020

El Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de Balears (APB) ha acordat aprovar el conveni amb l'Ajuntament de Palma per a la gestió de passeig Marítim Gabriel Roca, una vegada introduïdes les modificacions indicades pel Ministeri d’Hisenda i obtinguda l'autorització preceptiva per a la seva signatura.

Així mateix, el Consell d'Administració ha facultat al president de l'APB per a la signatura del conveni. Un vegada que l'Ajuntament de Palma procedeixi a la seva signatura, el document es remetrà a l'organisme públic Ports de l'Estat.

El pas següent serà tramitar la publicació en el Registre Electrònic de l'Estat d'Òrgans i Instruments de Cooperació del sector públic estatal (REOICO) i en el Butlletí Oficial de l'Estat, tràmits preceptius per a la seva entrada en vigor. D'aquesta manera, es donarà via lliure a la licitació de les obres de remodelació de passeig Marítim dins el primer trimestre del 2021 i a l'inici de les obres a finals d'aquest any.

Pressupost de 43 milions d'euros

El conveni regula i estableix els compromisos que ambdues parts assumeixen. Així, l'acord estableix que l'APB es farà càrrec de les obres de remodelació i millora del Passeig Marítim i l'Ajuntament, per la seva banda, s'ocuparà del manteniment de l'espai.

El projecte constructiu de les obres, elaborat per la UTE JAMLET-TYPSA, contempla actuar en 169.010 metres quadrats de passeig Marítim de Palma i té un pressupost estimat de 43 milions d'euros.

Aquesta intervenció persegueix diversos objectius, entre ells la millora del transport públic i els mitjans de transport sostenibles en detriment del vehicle privat, la pacificació del trànsit rodat, la millora de la permeabilitat transversal entre el port i la ciutat, la unificació d'espais residuals per generar espais lliures vinculats a al passeig Marítim i la potenciació d'usos i activitats al llarg del passeig.