Comencen les proves del sistema de connexió elèctrica a terra per a ferris del port de Palma

Comencen les proves del sistema de connexió elèctrica a terra per a ferris del port de Palma

Aquesta instal·lació permetrà reduir l'emissió de gasos i renous al port de Palma.

Palma

14/12/2021
Mediambient i RSC Next Generation UE Tecnologia i innovació Transports i infraestructures

L'Autoritat Portuària de Balears (APB) va fer ahir les proves d'una infraestructura elèctrica en mitjana i baixa tensió al port de Palma per a la connexió elèctrica dels vaixells a terra. El ferri Eleanor Roosevelt de Balearia va ser l'encarregat de col·laborar a les proves tècniques prèvies a la posada en funcionament.

Gràcies a aquesta instal·lació, els ferris que atraquin al moll de Paraires disposaran de connexió a la xarxa elèctrica terrestre per al seu ús mentre estiguin amarrats a port amb l'objectiu de reduir l'emissió de gasos i renous generats pels mateixos durant l'espera i les operacions de desembarcament i embarcament. Aquesta tècnica és coneguda en anglès amb l'expressió cold ironing.

La instal·lació estarà preparada per connectar a la xarxa elèctrica, encara que no de forma simultània, un buc tipus ferri de potència màxima demandada de 1.600 kW (mitja tensió) i un altre buc tipus fast ferri de 800 kW (baixa tensió). Per a la connexió elèctrica a terra, el sistema compta amb 275 metres de línies subterrànies de mitjana tensió, un centre de transformació i una subestació elevadora de freqüència a la zona de servei del port de Palma.

Reduir les emissions

Quan es troben a port els bucs empren els seus motors auxiliars per produir electricitat durant les operacions de càrrega, descàrrega i estacionament. I si bé és cert que durant la fase d'atracament la quantitat d'emissions que es produeix és menor que durant la fase de tràfic marítim en si mateix, en aquest cas els contaminants que s'emeten afecten directament la qualitat de l'aire dels nuclis de població propers al port, així com del port mateix.

L'ús d'energia elèctrica de la xarxa nacional suposa una reducció de les emissions produïdes pel buc, atès que el factor d'emissió per MWh dels generadors de la xarxa nacional és molt menor que el dels motors auxiliars del vaixell.