L’APB treu a concurs la zona d’hissada i avarada del Cós Nou al port de Maó

L’APB treu a concurs la zona d’hissada i avarada del Cós Nou al port de Maó

La instal·lació destinada a la reparació d’embarcacions surt per un termini màxim de 25 anys

Palma

21/12/2023
Desenvolupament socioeconòmic

El Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de Balears (APB) ha acordat en la seva darrera reunió, celebrada ahir a Palma, aprovar els plecs de bases i clàusules d’explotació que han de regir el concurs públic per a l’atorgament d’una concessió per a gestionar i explotar la zona  destinada a serveis d’hissada i avarada d’embarcacions, situada al Cós Nou del port de Maó.

L'espai objecte de licitació és d'una superfície mínima d'aprofitament de vint-i-quatre mil metres quadrats de zona de domini públic portuari, amb la possibilitat d'ampliar-ho. El temps de durada de la concessió no podrà excedir els vint-i-cinc anys. La quantia anual de la taxa d'ocupació, susceptible a què es puguin oferir millores, és de 177.000 euros. La taxa d'activitat serà del dos per cent del volum de negoci dels serveis de prestació obligatòria pel concessionari.

Els serveis de reparació i manteniment d'embarcacions a més del concessionari, els podrà prestar qualsevol empresa autoritzada per l’APB per a dur-los a terme. És a dir, el concessionari no tindrà un règim d'exclusivitat per a la prestació d'aquests serveis. Sí que ho tindrà, en canvi, per a les hissades, avarades i subministraments a embarcacions.

L’APB disposa en el Cós Nou d'una grua motoritzada o travellift que s'utilitza per a moure embarcacions de fins a 150 tones.