Finalitzen en temps rècord les obres de protecció de la fonamentació del dic del Botafoc al port d'Eivissa

Finalitzen en temps rècord les obres de protecció de la fonamentació del dic del Botafoc al port d'Eivissa

Els treballs realitzats per la UTE formada per FCC Construcción i Vías y Obras Públicas (VOPSA) acaben 16 mesos abans del previst

Eivissa

17/01/2024
Transports i infraestructures

Avui s'ha signat l'acta de recepció de les obres de rehabilitació dels elements de protecció de la fonamentació del dic del Botafoc, al port d'Eivissa, amb una antelació de 16 mesos abans del previst. Durant avui dematí, l'APB ha procedit a la verificació de les obres i a la recepció posterior per l'inspector del Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible.

Les obres, que es van iniciar el novembre del 2022 amb la construcció de blocs de formigó al port d'Alacant, que van continuar amb la col·locació al port d'Eivissa el maig del 2023, van finalitzar el novembre de l'any passat. Havien d'acabar el març del 2025, segons el termini previst per contracte.

Amb això, es conclou una actuació de reforç del dic del Botafoc, amb un pressupost d'adjudicació final d'11,3 milions d'euros, i amb un avançament de final d'obra de 16 mesos sobre allò previst.

Reforçament del dic

Durant els darrers anys s'havien detectat alguns danys al mantell principal de la banqueta del dic del Botafoc, sent confirmats mitjançant les inspeccions submarines realitzades dins del programa d'inspeccions quinquennals de l'APB.

L'objectiu del projecte era actuar a les tres seccions del dic (arrencada, tronc i morro), de manera que fos resistent davant del clima marítim existent actualment i que pot haver canviat des del moment de realització de l'estudi de clima marítim original.

A la secció de l'arrencada, l'actuació ha consistit en la recol·locació de blocs de 6 tones situats a la coronació actual de la banqueta. Sobre aquesta base, s'ha realitzat un abocament d'esculleres de 1,5 tones, que ha donat continuïtat al talús del filtre format pels blocs anteriors. Finalment, sobre els materials anteriors s'ha executat un mantell bicapa en talús compost de blocs de 20 tones.

A la secció del tronc i del morro s'han recol·locat les peces originals de 3 tones, sobre les quals s'ha col·locat un mantell principal que està compost per blocs de 20 tones.

A causa de les característiques de la intervenció i el volum de les peces que s'han manejat, l'obra s'ha executat amb mitjans marítims, amb blocs fabricats al port d'Alacant i desplaçats amb vaixell fins al port d'Eivissa, cosa que ha evitat les afeccions al trànsit i les operatives portuàries terrestres.

Dic del Botafoc

El dic del Botafoc, amb una longitud de 515 metres i un calat màxim de 20 metres, compta amb banqueta submergida de blocs cúbics de formigó, format per 12 calaixos de formigó. L'alçada de l'esquena amb botaoles és de 7 metres sobre el nivell del mar.

Està unit a la ciutat mitjançant un vial de 1200 m de longitud. Això ha augmentat la seguretat, perquè la descàrrega de productes petrolífers es pot dur a terme actualment a una distància més gran que abans de la construcció del dic. Aquest permet també l'atracament de grans creuers.