El Consell d’Administració de l’APB aprova el conveni de bones pràctiques mediambientals amb Marina La Savina

El Consell d’Administració de l’APB aprova el conveni de bones pràctiques mediambientals amb Marina La Savina

L’empresa Port Med Formentera es compromet a invertir almenys el 50% de la bonificació obtinguda en accions de millora de l'entorn

Palma

21/03/2024
Mediambient i RSC

El Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de Balears (APB) ha aprovat en la seva darrera reunió, celebrada ahir a Palma, el conveni de col·laboració amb Marina La Savina en matèria de bones pràctiques ambientals en el port d’interès general de la Savina. Amb aquest conveni, que té una duració de sis mesos, es pretén afavorir les inversions mediambientals en una instal·lació nàutica.

Port Med Formentera S.L. es compromet a invertir almenys el 50% de la bonificació obtinguda en accions de millora mediambientals de l'entorn. A més, ha d'acollir-se a un conjunt d'instruccions tècniques i operatives, basades en les guies de bones pràctiques ambientals aprovades per Puertos del Estado. L’empresa també està obligada a disposar de la certificació ISO 14001.

L’empresa Port Med Formentera S.L. és titular d’una autorització per a la gestió de llocs d’amarrament a la dàrsena de Ponent del port de la Savina, amb el nom comercial de Marina La Savina. D'acord amb la legislació, l'APB preveu que tots aquells titulars d'una concessió o autorització que realitzin cert tipus d'activitats portuàries —entre aquestes les pesqueres i les nauticoesportives— puguin subscriure un conveni en matèria de bones pràctiques ambientals, gràcies al qual se'ls aplicarà una bonificació del 15% a la quota de la taxa d'activitat.