El far del Cap Salines entrarà a formar part de la Xarxa d´Estacions de Recerca de les Illes Balears

El far del Cap Salines entrarà a formar part de la Xarxa d´Estacions de Recerca de les Illes Balears

A l'estació es realitzarà un inventari i estudi integratiu de la biodiversitat, tant marina com terrestre

Palma

24/02/2023
Mediambient i RSC Port-ciutat

El Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de Balears (APB) ha donat llum verda a la signatura del conveni per a la gestió d’espais i dependències al far del Cap Salines a Mallorca, entre la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura del Govern de les Illes Balears i l’APB. En el passat les dependències del far ja varen acollir una Estació de Recerca Costanera de l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats (IMEDEA), i amb la signatura d'aquest conveni entra a formar part de la Xarxa d'Estacions de Recerca de les Illes Balears (XEIIB), gestionada directament per la Direcció General de Política Universitària i Investigació.

L'objectiu del Govern és consolidar una sèrie de centres de recerca distribuïts per tot l'arxipèlag, contribuint així a la descentralització de la investigación, i per altra banda l'APB pretén posar en valor un patrimoni que ja no és necessari per al manteniment del senyal marítim i que amb aquest conveni torna a tenir utilitat per a una funció investigadora adreçada al medi ambient, donant compliment als compromisos adquirits amb la política ambiental d'aquest organisme públic.

Dins aquest conveni es duran a terme jornades de portes obertes en què es puguin mostrar a diferents col·lectius l'activitat investigadora que es desenvolupa a les antigues dependències del faroner, així com la distribució i presentació d'informació relativa a la pròpia història del far.

Com a estació de recerca, el benefici fonamental de mantenir una activitat continuada de mostreig i investigació repartida per tot el litoral és un millor coneixement dels ecosistemes, dels canvis que aquests experimenten i de la detecció de les causes i possibles solucions. Aquest coneixement farà possible l’establiment d’una línia de base sobre la qual detectar possibles alteracions i permetrà també elaborar models d’escenaris de desenvolupament i usos futurs, a fi d’establir polítiques de gestió que garanteixin la qualitat ambiental de les illes.

En concret, a l'estació es realitzarà un inventari i estudi integratiu de la biodiversitat, tant marina com terrestre, control de les poblacions d'aus marines, fenologia de floració i fructificació d'espècies vegetals emprades com a indicadors dels efectes d'un augment de la temperatura ambiental, cens visual de peixos costaners i control de les praderies de posidònia, entre d'altres.

 

Estació de Recerca Costera

El maig del 2003, el CSIC va subscriure un conveni amb l'APB per a la gestió del far del Cap Salines com a Estació de Recerca Costanera per l'IMEDEA.

La conversió del far en estació de recerca costanera va suposar una fita en la investigació en ecosistemes costaners a Espanya, on no hi havia instal·lacions de recerca capacitades per a la investigació directa en ecosistemes costaners, mentre que hi ha diverses d'aquestes instal·lacions per a la investigació d'ecosistemes terrestres.

L'Estació de Recerca es troba ubicada en una zona verge del litoral de Mallorca, protegida com a Reserva Marina del Migjorn de Mallorca.