Els quatre carrils de circulació del passeig Marítim de Palma es desviaran al costat mar dimecres 25 de gener

Els quatre carrils de circulació del passeig Marítim de Palma es desviaran al costat mar dimecres 25 de gener

Els treballs de reforma del costat terra del passeig Marítim de Palma començaran el 23 de gener, i es mantindran tots els serveis afectats

24/02/2023
Port-ciutat Transports i infraestructures Desenvolupament socioeconòmic

L’Autoritat Portuària de Balears (APB) procedirà a partir de dimecres 25 de gener a desviar la circulació del trànsit rodat del passeig Marítim de Palma. Aquesta és una de les accions més destacades de les previstes a les obres de remodelació d'aquest espai de port-ciutat. Els quatre carrils de circulació existents (dos d'anada i dos de tornada) es traslladaran al costat més proper al mar mentre s'executen les obres a les voreres del costat terra i els carrils sentit Portopí, des de l'Avinguda Argentina fins a la Torre Paraires.

Tots els serveis afectats, com ara semàfors, parades d'autobús, contenidors de residus, punts de càrrega i descàrrega, places de PMR i passos per a vianants es mantenen, amb les adaptacions oportunes segons l'avanç i les necessitats de l'obra.

Desmuntatge de terrasses

D'altra banda, l'APB ha informat als titulars dels comerços que els treballs de reforma al costat de les façanes s'iniciaran dilluns 23 de gener. Així, en aquesta data els que explotin alguna terrassa en aquesta zona hauran de retirar el mobiliari de la vorera annexa al seu establiment i a la zona de vial habilitada per a l'ampliació de les terrasses durant la pandèmia del Covid. A més, es retirarà la tanca d'acer que separava la zona autoritzada de terrassa de la calçada annexa i els elements que estiguin subjectes a la tanca.

En aquesta fase 1 del projecte de remodelació del passeig Marítim de Palma els usuaris podran continuar ocupant les terrasses que figuren al títol d'ocupació amb elements fàcils de retirar com poden ser taules, cadires, para-sols, jardineres i de manera excepcional el manteniment dels tendals ancorats a terra que en el seu moment varen ser autoritzats, sempre que no afectin l'execució dels treballs de reforma.