La Unió Europea subvencionarà el 40% de la inversió en Cold Ironing als ports de Palma, Alcúdia, Eivissa i Maó

La Unió Europea subvencionarà el 40% de la inversió en Cold Ironing als ports de Palma, Alcúdia, Eivissa i Maó

Les autoritats portuàries de Balears i Barcelona s'han presentat conjuntament a la convocatòria, que finançarà el 40% d'aquesta inversió

Palma

24/02/2023
Mediambient i RSC Next Generation UE Tecnologia i innovació Transports i infraestructures

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha aprovat, de manera provisional, la concessió de la subvenció del Programa de Suport al Transport Sostenible i Digital en concurrència competitiva, finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU, a les autoritats portuàries de Balears i Barcelona per a la implantació de sistemes de connexió elèctrica terrestre per a vaixells. Aquesta tècnica, coneguda en anglès amb l'expressió cold ironing, constitueix una alternativa perquè els bucs mantinguin la maquinària aturada i la consegüent eliminació de l'impacte sonor i contaminant mentre estiguin amarrats a port.

La posada en servei d'aquestes instal·lacions a Balears està prevista per al segon semestre de 2024 i suposarà una inversió de 12,3 milions d'euros, de la qual la Unió Europea en finançarà el 40%. Concretament s'implantarà als ports de Palma (molls de Paraires i Comercials), Alcúdia (molls de Ponent), Eivissa (molls del Botafoc) i Maó (Cós Nou).

La primera instal·lació de cold ironing que ha duit a terme l'APB va tenir lloc al moll de Paraires del port del de Palma, i estarà preparada per connectar a la xarxa eléctrica -encara que no de forma simultània- un buc tipus ferri de potència màxima demandada de 1.600 kW (mitjana tensió) i un altre vaixell tipus fast ferry de 800 kW (baixa tensió). Per a la connexió elèctrica, el sistema compta amb 275 metres de línies subterrànies de mitjana tensió, un centre de transformació i una subestació elevadora de freqüència a la zona de servei del port de Palma.

Suport de les institucions

En aquest sentit, el suport de les institucions del territori ha estat unànime: ajuntaments, consells insulars i el Govern de les Illes Balears han signat una carta d'aval que acompanya la iniciativa, amb la convicció que la neutralitat climàtica i la voluntat que els ports d’interès general de Balears siguin el més respectuosos possibles amb el medi ambient és un objectiu comú.

Quan es troben a port els vaixells utilitzen els motors auxiliars per produir electricitat durant les operacions de càrrega, descàrrega i estacionament. I, si bé és cert que durant la fase d'atracament la quantitat d'emissions que es produeix és menor que durant la fase de trànsit marítim en si mateix, en aquest cas els contaminants que s'emeten afecten directament la qualitat de l'aire dels nuclis de població propers al port, així com del propi port. L'ús d'energia elèctrica de la xarxa nacional suposa una reducció de les emissions produïdes pel buc, ja que el factor d'emissió per MWh dels generadors de la xarxa nacional és molt menor que el dels motors auxiliars del vaixell.