L’APB invertirà 12,3 milions d’euros en la implantació de sistemes de 'cold ironing' als ports de Palma, Alcúdia, Eivissa i Maó

L’APB invertirà 12,3 milions d’euros en la implantació de sistemes de 'cold ironing' als ports de Palma, Alcúdia, Eivissa i Maó

Les autoritats portuàries de Balears i Barcelona s’han presentat conjuntament a les ajudes europees CEF-Transport, que finançaran el 40% d’aquesta inversió

Palma

13/07/2022
Mediambient i RSC Next Generation UE Tecnologia i innovació Transports i infraestructures

Els ferris que atraquin al moll de Paraires o als molls Comercials del port de Palma disposaran de connexió a la xarxa elèctrica terrestre per al seu ús mentre estiguin amarrats a port amb l'objectiu de reduir l'emissió de gasos i renous generats pels mateixos durant l'espera i les operacions de desembarcament i embarcament. Aquesta tècnica, coneguda en anglès amb l'expressió cold ironing, constitueix una alternativa per tal que els bucs mantenguin la maquinària aturada i la consegüent eliminació de l’impacte sonor i contaminant dels bucs.

Després d’un període de proves, en col·laboració amb l’Eleanor Roosevelt de Baleària, la instal·lació estarà preparada per connectar a la xarxa elèctrica, encara que no de forma simultània, un buc tipus ferri de potència màxima demandada de 1.600 kW (mitja tensió) i un altre buc tipus fast ferri de 800 kW (baixa tensió). Per a la connexió elèctrica a terra, el sistema compta amb 275 metres de línies subterrànies de mitjana tensió, un centre de transformació i una subestació elevadora de freqüència a la zona de servei del port de Palma.

L’experiència pilot a Palma serà posteriorment implantada al port d’Alcúdia (molls de Ponent), Eivissa (molls del Botafoc) i Maó (Cós Nou). La posada en servei d’aquestes instal·lacions està prevista per al segon semestre de 2024 i suposarà una inversión de 12,3 milions d’euros.

Suport de les institucions

En aquest context, l’APB té previst presentar-se conjuntament amb l’Autoritat Portuària de Barcelona a la convocatòria d’ajudes europees CEF-Transport 2022 del Programa de Suport al Transport Sostenible i Digital en Concurrència Competitiva amb el projecte OPS4B&B. Concretament, el pla s’emmarca en la línia d’actuació 5, mesura 11: Sostenibilitat del Transport Marítim. Aquest pla d’ajuda subvenciona fins al 40% de l’import total de l’obra.

En aquest sentit, el suport de les institucions del territori ha estat unànime: Ajuntaments, consells i Govern han signat una carta d’aval que acompanyarà la iniciativa, amb la convicció que la neutralitat climàtica i la voluntat que els ports d’interès general de Balears siguin el més respectuosos possibles amb el medi ambient és un objectiu comú.

Reduir les emissions

Quan es troben a port els bucs empren els seus motors auxiliars per produir electricitat durant les operacions de càrrega, descàrrega i estacionament. I si bé és cert que durant la fase d'atracament la quantitat d'emissions que es produeix és menor que durant la fase de tràfic marítim en si mateix, en aquest cas els contaminants que s'emeten afecten directament la qualitat de l'aire dels nuclis de població propers al port, així com del port mateix.

L'ús d'energia elèctrica de la xarxa nacional suposa una reducció de les emissions produïdes pel buc, atès que el factor d'emissió per MWh dels generadors de la xarxa nacional és molt menor que el dels motors auxiliars del vaixell.