L'Autoritat Portuària de Balears dona suport als deu principis del Pacte Mundial de les Nacions Unides en matèria de drets humans, drets laborals, Medi Ambient i lluita contra la corrupció i expressa la seva intenció de suport i implementació en la seva esfera d'influència.

L'Autoritat Portuària de Balears es compromet i involucra també implementant els Deu Principis del Pacte Mundial en l'àmbit de la seva estratègia i operacions i encoratjant a la participació en l'esmentat pacte tant a les empreses com a les persones amb les que interactua, complint amb els requisits clau de l'enviament d'una Comunicació de Involucrament amb la descripció dels esforços realitzats cada dos anys des de la data del seu ingrés al Pacte Mundial.

L'Autoritat Portuària de Balears, com a organisme que gestiona els cinc ports d'interès general de les Illes Balears i que s'adscriu al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agència Urbana, a través de l'Organisme Ports de l'Estat, treballarà al seu torn, en el compliment dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), assumits pel Govern d'Espanya.

Principis del Pacte Mundial

Drets Humans

 • Principi nº 1. Donar suport i respectar la protecció dels Drets Humans.
 • Principi nº 2. No ser còmplice d'abusos dels drets.

Àmbit Laboral

 • Principi nº 3. Donar suport als principis de la llibertat d'associació i sindical i el dret a la negociació col·lectiva.
 • Principi nº 4. Eliminar el treball forçós i obligatori.
 • Principi nº 5. Abolir qualsevol forma de treball infantil.
 • Principi nº 6. Eliminar la discriminació en matèria d'ocupació i ocupació.

Medi Ambient

 • Principi nº 7. Les empreses han de mantenir un enfocament preventiu que afavoreixi el medi ambient.
 • Principi nº 8. Les empreses han de fomentar les iniciatives que promoguin una major responsabilitat ambiental.
 • Principi nº 9. Les empreses han d'afavorir el desenvolupament i la difusió de les tecnologies respectuoses amb el Medi Ambient.

Anticorrupció

 • Principi nº 10. Les empreses i institucions han de treballar contra la corrupció en totes les seves formes, inclosos extorsió i suborn.

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

Després de l'aprovació al setembre de 2015 per part de l'Assemblea General de Nacions Unides de l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, l'Autoritat Portuària de Balears com a Organisme adherit a el Pacte Mundial de Nacions Unides vetllarà pel compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible:

 • Objectiu 1. Posar fi a la pobresa en totes les seves formes a tot el món.
 • Objectiu 2. Posar fi a la fam, aconseguir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició i promoure l'agricultura sostenible.
 • Objectiu 3. Garantir una vida sana i promoure el benestar per a tothom en totes les edats.
 • Objectiu 4. Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge durant tota la vida per a tothom.
 • Objectiu 5. Aconseguir la igualtat entre els gèneres i donar poder a totes les dones i les nenes.
 • Objectiu 6. Garantir la disponibilitat d'aigua i la seva gestió sostenible i el sanejament per a tots.
 • Objectiu 7. Garantir l'accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a tothom.
 • Objectiu 8. Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l'ocupació plena i productiva i el treball decent per a tothom.
 • Objectiu 9. Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació.
 • Objectiu 10. Reduir la desigualtat en i entre els països.
 • Objectiu 11. Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, assegurances, resilients i sostenibles.
 • Objectiu 12. Garantir modalitats de consum i producció sostenibles.
 • Objectiu 13. Adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes.
 • Objectiu 14. Conservar i utilitzar en forma sostenible els oceans, els mars i els recursos marins per al desenvolupament sostenible.
 • Objectiu 15. Protegir, restablir i promoure l'ús sostenible dels ecosistemes terrestres, gestionar els boscos de forma sostenible, lluitar contra la desertificació, aturar i invertir la degradació de les terres i posar fre a la pèrdua de la diversitat biològica.
 • Objectiu 16. Promoure societats pacífiques i inclusives per al desenvolupament sostenible, facilitar l'accés a la justícia per a tots i crear institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells.
 • Objectiu 17. Enfortir els mitjans d'execució i revitalitzar l'Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible.

Documents Relacionats