Instruccions de seguretat APB (OCAE)

La seguretat a la feina i la seva millora contínua és responsabilitat de tots, i ha de ser una prioritat a qualsevol obra, servei o activitat que es dugui a terme a les zones de servei dels ports de l'Autoritat Portuària de Balears.

L'objectiu d'aquest document, Instruccions de seguretat als ports de l'Autoritat Portuària de Balears, és donar a conèixer a les empreses, als treballadors i als usuaris els principals riscs inherents en la concurrència d'activitats portuàries (riscs genèrics), les mesures preventives que s'han d'adoptar i els procediments d'actuació en cas d'emergència, tot això a fi d'avançar en la millora de la coordinació d'activitats empresarials en matèria de prevenció de riscs laborals.

Amb la cooperació de les empreses, els treballadors i els usuaris concurrents, aconseguirem entre tots una utilització més segura dels nostres ports.

Documents Relacionats